28.08.2023
Co nás čeká se zavedením Emisní normy Euro 7
Euro norma 7 (neoficiálně označována jako Euro 7) představuje nový standard pro regulaci emisí vozidel v rámci Evropské unie. Cílem je omezit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší
z výfuků, brzd a pneumatik. Nový termín zavedení normy je od 1. 7. 2025 pro výrobce osobních automobilů. O dva roky později, od 1. července 2027, budou povinni tuto normu splňovat i všechna přepravní vozidla včetně dodávek, nákladních automobilů a autobusů.
Navrhované přísnější limity zahrnují:
  • Sjednocení limitu emisí oxidů dusíku pro všechny typy automobilů (benzínové i naftové): max. 60 mg/km. Současný limit činí 80 mg/km.
  • Snížení emisí oxidu uhelnatého či prachových částic z brzd a pneumatik.
  • Prodloužení lhůty pro plnění emisních norem na 10 let a ujetí 200 tisíc kilometrů. Nyní platí lhůta 5 let a dojezd 100 tisíc km.

Kromě toho se předpokládá, že norma Euro 7 bude obsahovat také požadavky na životnost baterií u elektromobilů. Konkrétní údaje zatím nejsou k dispozici, ale mezi návrhy patří ztráta kapacity baterie o 20 % po ujetí 100 000 km a 30 % po ujetí 160 000 km.
Pojďme se nyní podívat na výhody a nevýhody nových pravidel:
Výhody Euro 7
  • Snížení emisí a dalších látek škodlivých pro životní prostředí.

  • Zlepšení zdraví obyvatel - Očekává se, že v letech 2025 a 2030 dojde ke snížení předčasných úmrtí v EU až o 350 000 a 500 000 případů.

  • Podpora inovací - nové technologie, jako jsou elektrické pohony a vodíkové palivové články, podpoří výzkum a inovace v automobilovém průmyslu.
Nevýhody Euro 7
  • Vysoké náklady - Vývoj nových technologií a systémů pro snížení emisí povede k vysokým nákladům pro výrobce vozidel, což může znamenat vyšší ceny pro zákazníky.

Historicky byly náklady na zavedení nových norem často přeneseny na kupující, což může vést ke zdražení levnějších automobilů a může to ovlivnit i dostupnost některých modelů na trhu. Nejlevnější osobní auta mohou zdražit až o polovinu a stanou se tak neprodejnými. Hrozí i to, že se přestanou vyrábět. O práci by tak mohly přijít desetitisíce lidí…

  • Možný pokles výkonu - Některé nové systémy mohou mít negativní dopad na výkon vozidel, jako například vodíkové palivové články, které stále prochází vývojem.

Zatím se jedná pouze o návrh Evropské komise, který ještě musí projít potřebným schvalovacím procesem, který zahrnuje získání souhlasu všech členských zemí a také schválení ze strany Evropského parlamentu. Kritici tohoto návrhu však vyjadřují obavy, že kvůli potřebným připomínkám a diskusím by mohl tento proces trvat déle a samotná Euro norma 7 by mohla být schválena až v průběhu roku 2024.

Již nyní se objevují pochybnosti ohledně reálného dopadu na životní prostředí. Navíc momentálně neexistuje spolehlivá a dostupná technologie umožňující přesné měření emisí z brzd a také chybí palubní monitorovací systém schopný provádět reálný časový monitoring emisí vozidla.
Co znamená Euro 7 pro Vás?
Přechod na nové emisní normy může významně ovlivnit váš výběr nového vozu a jeho provoz. Pokud plánujete koupit nové vozidlo v blízké budoucnosti, je důležité zvážit, zda nový vůz bude splňovat požadavky normy Euro 7 a jak se to může promítnout do provozních nákladů.