23.11.2022
Vyzkoušejte si 7 nových otázek autoškoly
Připravili jsme pro vás kvíz, kde si je můžete vyzkoušet nanečisto. Během letošního září se v testech objevilo 30 nových otázek, z nichž si 7 můžete vyzkoušet v následujícím kvízu.
Od loňského podzimu prochází testy v autoškole modernizací, při níž došlo k rozšíření testového souboru o nové otázky. Tvůrci otázek se snaží reagovat na nejnovější způsoby chování řidičů v provozu i je přizpůsobují nejmodernějším technologiím v nových autech.
Připravili jsme pro vás kvíz, kde si je můžete vyzkoušet nanečisto. Během letošního září se v testech objevilo 30 nových otázek, z nichž si 7 můžete vyzkoušet v následujícím kvízu.
1.
Může ovlivnit používání nevhodného obutí za jízdy reakční dobu řidiče nutnou k řešení situací v provozu na pozemních komunikacích?
A Ano. Je vhodné používat k řízení obuv nelimitující řidiče při ovládání vozidla. Zejména při krizovém brzdění.

B Ne. Zejména v letním období je vhodné používat otevřenou obuv.

C Ne. Obuv nemá žádný vliv na řízení vozidla.
2.
Nedodržení bezpečné vzdálenosti za vpředu jedoucím vozidlem je v ČR:
A Jedním z faktorů, který nemá na bezpečnost silničního provozu významný vliv.

B Jednou z nejčastějších příčin vzniku dopravních nehod.

C Jednou z nejméně častých příčin vzniku dopravních nehod.
3.
V případě vzniku újmy způsobené provozem vozidla bez platného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (tzn. vozidlem bez tzv. povinného ručení) poškozený:
A Uplatní svůj nárok na plnění za způsobenou újmu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa vzniku škodné události.

B Uplatní svůj nárok na plnění za způsobenou újmu u České kanceláře pojistitelů.

C Nemá právo uplatnit nárok na plnění za způsobenou újmu.
4.
Systém ESC (ESP):
A Systém, který pomáhá stabilizovat vozidlo při začínajícím smyku.
B Zajišťuje vyšší brzdný účinek automobilu
C Udržuje vozidlo v jízdních pruzích.
5.
Airbag
A Aktivuje se pouze při zapnutí bezpečnostního pásu.

B Plní svou funkci pouze při řádném užití bezpečnostních pásů.

C Plně nahrazuje funkci bezpečnostních pásů.
6.
Ovlivní používání zkrášlovacích prostředků za jízdy reakční dobu řidiče nutnou ke sledování a řešení situací v provozu na pozemních komunikacích?
A Ne. Při řazení rychlostních stupňů také nemusím držet volant oběma rukama.

B Ne. Je důležité přijet do cílové destinace řádně a náležitě upraven/upravena.

C Ano. Řidič se musí věnovat plně řízení vozidla a sledovat situace v provozu na pozemních komunikacích.
7.
Ovlivní konzumace potravin za jízdy reakční dobu řidiče nutnou k vyřešení mimořádné události v provozu na pozemních komunikacích?
A Ne. Pokud konzumuje lehkou a vyváženou stravu.

B Ne. Konzumace potravin není zakázána.

C Ano. Řidič se musí věnovat plně řízení vozidla a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích.
Tak jak jste dopadli v našem kvízu?

1A, 2B, 3B, 4A, 5B, 6C, 7C