Blog

Vyzkoušejte si 10 z nových otázek autoškoly

Od loňského podzimu prochází testy v autoškole modernizací, při níž došlo k rozšíření testového souboru o nové otázky. Tvůrci otázek se snaží reagovat na nejnovější způsoby chování řidičů v provozu i je přizpůsobují nejmodernějším technologiím v nových autech. 

Připravili jsme pro vás kvíz, kde si je můžete vyzkoušet nanečisto. Během letošního září se v testech objevilo 30 nových otázek, z nichž si 10 můžete vyzkoušet v následujícím kvízu.


1. Může ovlivnit používání nevhodného obutí za jízdy reakční dobu řidiče nutnou k řešení situací v provozu na pozemních komunikacích?
A Ano. Je vhodné používat k řízení obuv nelimitující řidiče při ovládání vozidla. Zejména při krizovém brzdění.
B Ne. Zejména v letním období je vhodné používat otevřenou obuv.
C Ne. Obuv nemá žádný vliv na řízení vozidla.

High heels

2. Nedodržení bezpečné vzdálenosti za vpředu jedoucím vozidlem je v ČR:
A Jedním z faktorů, který nemá na bezpečnost silničního provozu významný vliv.
B Jednou z nejčastějších příčin vzniku dopravních nehod.
C Jednou z nejméně častých příčin vzniku dopravních nehod.

3. V případě vzniku újmy způsobené provozem vozidla bez platného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (tzn. vozidlem bez tzv. povinného ručení) poškozený:
A Uplatní svůj nárok na plnění za způsobenou újmu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa vzniku škodné události.
B Uplatní svůj nárok na plnění za způsobenou újmu u České kanceláře pojistitelů.
C Nemá právo uplatnit nárok na plnění za způsobenou újmu.

4. Řidič vozidla z výhledu pokračující v přímém směru:
A Musí za vyobrazenou dopravní značkou dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.
B Musí za vyobrazenou dopravní značkou dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zleva nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zleva.
C Musí za vyobrazenou dopravní značkou dát přednost v jízdě pouze vozidlům.

5. V rámci dodržování bezpečné a defenzivní jízdy (například na dovolenou či služební cestu) by měl řidič vozidla z výhledu ve vyobrazené dopravní situaci:
A Vidět na vozovce minimálně jednu šipku pouze za vpředu jedoucím osobním vozidlem za běžných podmínek.
B Vidět na vozovce minimálně dvě šipky za vpředu jedoucím vozidlem za běžných podmínek a dodržet tak doporučenou bezpečnou vzdálenost jedoucích vozidel.
C Vidět na vozovce minimálně jednu šipku za vpředu jedoucím vozidlem za běžných podmínek a dodržet tak doporučenou bezpečnou vzdálenost jedoucích vozidel.

Road

6. Systém ESC (ESP):
A Systém, který pomáhá stabilizovat vozidlo při začínajícím smyku.
B Zajišťuje vyšší brzdný účinek automobilu
C Udržuje vozidlo v jízdních pruzích.

7. Airbag
A Aktivuje se pouze při zapnutí bezpečnostního pásu.
B Plní svou funkci pouze při řádném užití bezpečnostních pásů.
C Plně nahrazuje funkci bezpečnostních pásů.

Airbag

8. Má vozidlo dle kontrolní nálepky na fotografii platnou technickou prohlídku?
A Ne.
B Ano.
C Nelze určit.

9. Ovlivní používání zkrášlovacích prostředků za jízdy reakční dobu řidiče nutnou ke sledování a řešení situací v provozu na pozemních komunikacích?
A Ne. Při řazení rychlostních stupňů také nemusím držet volant oběma rukama.
B Ne. Je důležité přijet do cílové destinace řádně a náležitě upraven/upravena.
C Ano. Řidič se musí věnovat plně řízení vozidla a sledovat situace v provozu na pozemních komunikacích.

10.Ovlivní konzumace potravin za jízdy reakční dobu řidiče nutnou k vyřešení mimořádné události v provozu na pozemních komunikacích?
A Ne. Pokud konzumuje lehkou a vyváženou stravu.
B Ne. Konzumace potravin není zakázána.
C Ano. Řidič se musí věnovat plně řízení vozidla a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích.

Sandwich

Tak jak jste dopadli v našem kvízu?

1A, 2B, 3B,4A, 5B, 6A, 7B, 8B, 9C, 10C