15.06.2023
Jak efektivně oslovit zákazníky v regionech
I malá či střední firma může inovativním způsobem oslovit a přilákat nové zákazníky. Když klasická forma propagace nefunguje, řešením jsou reklamní polepy na vozech jako nový nástroj outdoorové reklamy, který je již běžně využíván v USA, Velké Británii a Austrálii.
Reklama na vozech přináší mnoho výhod a může pomoci zviditelnit značku nebo produkt a zvýšit zájem zákazníků. Reklamní polepy mohou být různých typů (celé auto, bok, zadní strana), rozličného kreativního provedení a “může běžet” v konkrétní době podle aktuálních požadavků a potřeb firmy.
První výhodou reklamních polepů na autech je jejich pohyblivost.
Reklamní sdělení a logo firmy se pohybuje v ulicích, přímo tam, kde vyskytují potenciální zákazníci. Bez ohledu na to, zda je vozidlo na parkovištích, v dopravní zácpě nebo na cestě do zaměstnání, reklama je vždy přítomná a upoutává pozornost. Vozy jako plnohodnotné reklamní nosiče přitahují 2,5krát více pozornosti než statický billboard. 1
Dalším přínosem je přesné cílení v konkrétní oblasti.
Potenciální zákazníci uvidí reklamu firmy, která působí v jejich regionu, což pomůže posílit jejich důvěru v danou firmu. Statistiky uvádí, že 75 % lidí, kteří si reklamy všimnou, si díky tomu vytvoří pozitivní dojem na inzerovanou společnost.2
Podstatným rozhodovacím parametrem pro mnohé malé a střední podniky jsou i nižší náklady oproti jiným formám reklamy.
Reklamní polepy na autech mají relativně nízkou cenu CPT ve srovnání s billboardy, televizními spoty nebo tištěnými inzeráty.

Naprostou revolucí u reklamních polepů na autech je měření sociografických a demografických dat osob pohybujících se v okolí vozů v reálném čase. Díky speciální technologii získá firma reporty a heat mapy, ze kterých může vyhodnotit výkonnost a efektivitu kampaně.
Všech těchto výhod využila firma Finkis a. s. na Opavsku.
Společnost nabízí solární systémy pro rodinné domy včetně servisu a vyřízení dotace. S rostoucí nabídkou poskytovatelů fotovoltaiky přišla potřeba se odlišit a dostat se do podvědomí zákazníků jinou formou než klasickou reklamou na internetu.

Proto vyjíždí do ulic vozy s jednoduchým sdělením “Fotovoltaika jede” a “Fotovoltaika bez čekání” vyzdvihující výhodu rychlé realizace (oproti konkurenci min o 2 měsíce dříve).

Výsledky kampaně jsou impozantní. Během 3 měsíců pouze dva vozy najely celkem cca 17 970 km a získaly cca 4 447 000 impresí. Návštěvnost webu se díky kampani zvedla o stovky procent. Cíle kampaně - zvýšit povědomí o značce a zvýšit počet zakázek - se naplnily nad očekávání.

Prohlédněte si celou CASE STUDY.

1 quickbooks.intuit.com

2 2ctmedia.com